top of page

Пълната история

Традиционна ковачница на мечове от Pierluigui

ЖИВЕЯЩ В ИСПАНИЯ, ПИЕРЛУИДЖИ Е ЯПОНСКИ КОВАЧ СЪБЛИ СПОРЕД ЯПОНСКИТЕ ТРАДИЦИИ. КАТО РАБОТИ С МАЙСТОРИ КОВАЧИ В СТРАНАТА НА ИЗГЛЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ, ТОЙ ИЗРАБОТВА САБИ В НЯКОЛКО УЧИЛИЩА. 

Използвайки известния TAMAHAGANE, изковаването на меча е традиционно.

И така изцяло ръчно изработени.  

Вашата сабя е уникален артефакт, изкован за вас, при ваши условия. 

Правим Танто, Уакизаши, Катана и Дайшо.  

Коването на катана започва от 4000 евро

bottom of page