top of page
DODAI NISHIGUMA

DODAI

Всички поръчки по поръчка:  модификации на стандартен комплект, dodai, mune или части от бронята или всякакви елементи, които биха били променени изцяло или частично, де факто не подлежат на възстановяване.  Шинаите от техните пратки не се възстановяват поради органичния характер, който представляват. клиентът може да поиска снимки на shinai преди изпращане, но те не могат да бъдат възстановени при никакви обстоятелства и по каквато и да е причина.

bottom of page